Hughes, Ted
tiểu sử &  tác phẩm 

TED HUGHES (1930–1998) là một nhà thơ, nhà phê bình, người viết kịch bản, viết truyện ngắn và một dịch giả thơ thế giới của Anh quốc. Ông sinh tại một làng nhỏ ở Yorkshire, phía Bắc vùng England, kết hôn với nữ thi sĩ Hoa-kỳ Sylvia Plath, người đã tự sát năm 1963.

Ted Hughes được Nữ hoàng Anh chỉ định làm Poet Laureate (nhà thơ của hoàng gia) tháng Mười Một 1984. Ông từng nói: “Mọi công trình nghệ thuật đều nảy sinh từ một vết thương trong tâm hồn người nghệ sĩ...” Tác phẩm đã được xuất bản cuối cùng của ông, Birthday Letters, viết về Sylvia Plath. [Xin xem thêm phần Ghi chú về cuộc đời và quan niệm thơ của Ted Hughes (1930-1998) của Diễm Châu.]

tác phẩm

Năm bài thơ về Quạ  (thơ) 
Thoạt kỳ thủy là tiếng Thét / Kẻ sinh ra Máu / Kẻ sinh ra Mắt / Kẻ sinh ra Kinh hoàng... | Ai là chủ hai cái chân nho nhỏ xương xẩu này? Cái chết... | Khi họng cây súng sáu đang ộc ra làn hơi xanh / Được nhấc lên / Như một điếu thuốc được nhấc lên từ cái gạt tàn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018