Bartušek, Antonín
tiểu sử &  tác phẩm 

ANTONÍN BARTUŠEK (1921-1974) là một nhà thơ Tiệp. Ông sinh ngày 11.01.1921 tại Zeletava u Trebice, Tây Moravia. Theo học đại học Charles ở Pra-ha. Khởi sự in thơ vào giữa những năm 1940 của thế kỷ XX, với tập Những mảnh đoạn (1945) và kế đó: Định mệnh (1947). Ông đã im lặng trong suốt thời kỳ chủ nghĩa Stalin thống trị ở nước ông, và chỉ cho xuất bản lại từ giữa những năm 1960 các tác phẩm: Oxymoron (1965), Những trái dâu đỏ (1967), Điệu múa của con chim Emu và Phản-tinh (1969) và tập 'Royal Progress' (1970). Ông còn là một dịch giả thơ Mỹ, Pháp và Đức và là tác giả nhiều tiểu luận về lịch sử nghệ thuật, nghệ thuật sân khấu và phê bình văn nghệ. Thư viện đại học quốc gia ở Lộ-trấn (Strasbourg), Pháp, còn tàng trữ một cuốn sách lớn của ông về nghệ thuật kiến trúc. (Có một thời Antonín Bartušek làm việc trong một cơ quan coi về những đền đài lịch sử ở nước ông). Ông mất ngày 22.04.1974 tại Praha.

tác phẩm

Mười một bài thơ  (thơ) 
11 bài thơ của nhà thơ Tiệp đương đại Antonín Bartušek (1921-1974) lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018