Anace, Dan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Shago  (thơ) 
Thế giới là một nơi ta bỏ lại những người khác / thế giới là cuộc nhảy múa của các thiếu nữ / kẻ ở phía trước bỏ đi phía sau / vào giờ của nhà vô địch chỉ có một nhà vô địch...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018