Goytisolo, José Agustín
tiểu sử &  tác phẩm 

JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO (1928-1999) là một nhà thơ lớn của Tây-ban-nha hiện đại. Ông sinh tại Barcelona năm 1928, làm việc trong ngành xuất bản tại thành phố quê nhà. Được coi như người đại diện cuối cùng của «trường Barcelona», mặc dù ông vẫn tự coi mình như một nhà thơ «độc lập» và muốn là «một chứng nhân của thời đại».

Vào thời nội chiến ở Tây-ban-nha, mẹ ông đã bị thiệt mạng trong một cuộc oanh tạc. Thi tập đầu tiên của ông, El retorno (1955), được dành cho mẹ...

Goytisolo đã nhiều lần bị giam giữ vì chống phát-xít ở nước ông. Thơ ông dành một chỗ lớn cho kinh nghiệm; lời thơ trực tiếp, giản dị, trong sáng. Từ 1955 đến 1996, đã có khoảng mười bốn thi phẩm của ông được xuất bản. Những lời thơ của Goytisolo, do Paco Ibanez hát, được quần chúng rất ưa chuộng.

Ông còn được biết tới như một nhà phê bình và dịch giả thơ Ý (Pavese, Pasolini, Quasimodo và Ungaretti). Ông có hai người em trai là những tiểu thuyết gia quan trọng của Tây-ban-nha hôm nay: Juan Goytisolo (1931) và Luis Goytisolo (1935).

José Agustín Goytisolo mất tại Barcelona ngày 19.3.1999. Thơ ông được trích dịch và in trong mọi tuyển tập Thơ Tây-ban-nha...

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

"Như thể ấy hương trầm" và những bài thơ khác  (thơ) 
Hai mươi tám bài thơ của José Agustín Goytisolo (1928-1999), một nhà thơ lớn của Tây-ban-nha hiện đại, lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Đây là những bài được dịch giả chọn từ các thi phẩm chính yếu của Goytisolo đã xuất hiện từ 1955 đến 1996, trải dài hơn bốn mươi năm.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018