Dương Minh Long
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh. Hiện sống tại Việt Nam.

tác phẩm

"Thơ hậu-hiện đại: hình thức là vỏ đạn bọc thuốc nổ là ngôn từ"  (phỏng vấn) 
[phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh] ... Một nhà thơ có thể tách làm hai khái niệm Tôi và Chữ. Tôi đi trên đại lộ và chữ đi trong...mê lộ (!) (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018