Karasek, Krzysztof
tiểu sử &  tác phẩm 

KRZYSZTOF KARASEK sinh ngày 19.2.1937 tại Vac-xa-va. Học Triết học tại đại học. Khởi sự đăng thơ trên tờ Poezja năm 1966 và đã đăng thơ trên nhiều tạp chí khác, như Tworczosc (Sáng tạo), Kultura (Văn hóa). Năm 1970 xuất bản tập thơ đầu tiên: Giờ của diều hâu. Kế đó: Chích choè và những bài thơ khác (1972); Thơ (1974). Từ 1972 tới 1977, trở thành người biên tập thơ cho tạp chí Nowy Wyraz, rồi cho tạp chí Poerja.

tác phẩm

Tôi làm gì ở đây | Chiếc áo mưa | Tấm bưu ảnh  (thơ) 
Đối tượng của những miêu tả và công việc kế toán, bước vào khung khổ của những dự liệu và / thống kê, được mổ xẻ / với lưỡi dao giải phẫu của nhà tâm lý học / ống chích của nhà xã hội học tôi làm gì ở đây?... | Trong một quán rượu, ở đường các Thống chế, / trên cái móc của một cái mắc áo / tôi đã treo thây ma chiếc áo mưa của tôi... | Với tuyết bao quanh mi đi qua đường phố buổi sáng, / mi đi dọc theo những bộ xương trắng như sữa của những căn nhà...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018