D.P.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chiều đàng điếm — Catharsis  (thơ) 
Ồ thật không có gì là dễ / ngoài cách suy đồi sau mỗi buổi chiều / ngoài con người ham muốn hơn cả ham muốn con người / không phải là anh / mà cũng không được là bóng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018