Faleti, Ewi Adebayo
tiểu sử &  tác phẩm 

EWI ADEBAYO FALETI (Nigeria). Sinh năm 1935. Dạy học và nhà báo, nhà sản xuất và đứng đầu các chương trình truyền thanh Nigeria (Oyo). Diễn tả bằng tiếng yoruba. Còn viết truyện ngắn và kịch. Thi phẩm: Ewi Adebayo Faleti, tập 1 và 2 (HEB, Ibadan, 1982).

tác phẩm

Sự im lặng của nhà thơ  (thơ) 
Ngày mà các người thấy một nhà thơ nín lặng / Xin các người đừng giận, nhà thơ nói trong trái tim mình. / Ngày mà các người gặp một nhà thơ không nói, / Xin các người đừng giận, nhà thơ nói trong trái tim mình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018