Knight, Etheridge
tiểu sử &  tác phẩm 

ETHERIDGE KNIGHT sinh 1931 và mất 1991. Từ 1947 đến 1951, Knight phục vụ trong quân đội Mỹ ở Đại Hàn. Bị thương, Knight nghiện thuốc mooc-phin giảm đau. Năm 1960, Knight dùng súng cướp của nên bị kết án 8 năm tù. Tập thơ đầu tiên của Knight, Poems from Prison [Thơ từ tù] ra mắt năm 1968. Ra khám, Knight tham gia vào phong trào Black Arts [Nghệ Thuật Da Đen]. Knight viết sách, dạy đại học và được nhiều giải thưởng.

tác phẩm

Chán đéo  (thơ) 
Một bài thơ của Etheridge Knight (1931-1991) — nhà thơ Hoa-kỳ đương đại — với ngôn ngữ bụi đời kiểu Mỹ, dưới nhan đề "Feeling Fucked Up", được nhà thơ Đinh Linh chuyển sang Việt ngữ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018