Duarte, Vera
tiểu sử &  tác phẩm 

VERA DUARTE (Cap-Vert). Sinh năm 1952 trên đảo São Vicente. Thẩm phán. Thi phẩm: Amanhã amadrugada, 1993.

tác phẩm

Bạn đường  (thơ) 
Và trong lúc kết thúc / cuộc lang bạt bất công / dài dặc và đau đớn này / và mãi mãi còn lại / với chúng ta / một dấu vết thầm kín của đớn đau... / em thèm muốn anh dưới những tấm ra còn mới / đượm mùi rau thơm đồng nội / mà đôi tấm thân nồng cháy của chúng ta / sẽ thấm bằng tình ái...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018