Gudding, Gabriel
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con ruồi nhuế vô thần | Đầu biết chuyển  (thơ) 
Em gái tôi vừa chạy vào cửa vừa địt. / Vừa phóng xuống hành lang vừa địt / nó dần dần nhẹ nhõm / cho đến lúc nó được bốc lên / bởi sức đẩy / từ hậu môn nó... | Có ai cắt đầu tôi rồi đá bổng nó lên. / Bay nửa chừng hai tai / biến thành hai cánh, mũi / biến thành hậu môn, và miệng vẫn là miệng... (Bản dịch của nhà thơ Đinh Linh)

Đít tôi  (thơ) 
"My Buttocks", bài thơ do chính tác giả Gabriel Gudding đọc tại Liên Hoan Thi Ca ở Carrboro 2005. Nhà thơ Đinh Linh nói: "Khi nghe Gudding đọc ‘My Buttocks’, tôi biết tôi sẽ phải chia sẻ bài này ngay với độc giả Tiền Vệ"...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018