Cố Thành [Gu Cheng]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mùa hạ ngoài cửa kính | Trở về  (thơ) 
... anh đã không lau tấm kính ấy / anh biết rằng bầu trời màu xanh / và cây cối đang ở ngoài kia, cùng nhau khoe tóc... | ... ở đó anh sẽ che chở / những giấc mơ rời rã của em / và anh sẽ đuổi đi bầy đêm / chỉ để lại những chiếc trống đồng và vầng dương sáng... [Bản dịch của Phạm Thị Điệp Giang]

Ngày trở về | Ấy là một con đường hoàng thổ vào mùa đông | Mùa hè ở bên ngoài tấm kính cửa | Giã từ | Thế hệ này  (thơ) 
Năm bài thơ của Cố Thành (1956-1993) — nhà thơ đương đại của Trung quốc lục địa và một trong những khuôn mặt nổi tiếng thuộc nhóm "Mông Lung Thi". [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018