Enekwe, Onuora Ossie
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trước chiến tranh | Sau chiến tranh  (thơ) 
Những loài thú của rừng rậm / với móng vuốt lửa / ló dạng chồm lên / vết cắn và vũng máu... | Trong đô thị âm u của những người chết / qua những đường phố vắng vẻ / lũ chó sủa những chiếc bóng đang bò... [bản dịch Thủy Trúc]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018