Kaufman, Bob
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chờ  (thơ) 
ở một nơi nào đó, chờ, đang chờ / một cuốn sách đang chờ, đang chờ / được viết. / những trang giấy lạnh, lạnh, đang chờ, được viết. / con người tìm thượng đế / trong một cuốn sách... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Hồi ức chiến tranh  (thơ) 
Jazz ― hãy nghe jazz dù jazz có thể nguy hại đến sức khoẻ của bạn. / Thoạt tiên / jazz chỉ là một chỗ ấm và đen. // (Tiếng thét của jazz là tiếng kèn trompette-cười / Chưa hẳn là blues, nhưng cũng đã rối ren.) // Nức nở / trên nỗi đớn đau / để chúng ta tự tha thứ / và nguyên tội là một dĩa nhạc hư. / Thượng đế chơi jazz / để giết thì giờ ― tất cả thì giờ. / Chúng ta chào đời trên những làn sóng đỏ... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Ai từng nhìn thấy gió | Ta đã xếp lại những buồn đau | Đừng quên | Đáp | Có lẽ  (thơ) 
Năm bài thơ của Bob Kaufman (1925-1986) — nhà thơ Mỹ đương đại — người từng được coi là nhà thơ jazz lớn nhất xưa nay... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018