Phạm Lưu Vũ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sử thi hiện tại  (đối thoại) 
[ĐỌC THƠ] ... Thơ Lê Vĩnh Tài đậm đặc hơi thở thời cuộc. Mong anh đừng bao giờ ngừng nghỉ “cập nhật” thời cuộc bằng thơ. Và bạn đọc, cứ thử “cập nhật” thơ LVT rồi ghép liền chúng lại với nhau thử xem. Cứ ghép 3 bài liền nhau trở lên là cảm thấy có chất sử thi trong đó...

Trong tiệm giầy  (thơ) 
Tôi khóc cho những đôi giầy không có người đi. / Lại khóc những người đi không có đôi giầy. // Tôi khóc cho những bóng người không có sân ga. / Lại khóc những sân ga không có bóng người...

Tươi  (thơ) 
những cô gái / tơ nõn / nà truổng cời diễu qua diễu / qua / mắt nhà / tuyển trạch / ... GÁI TƯƠI // gái tươi đi / từ trong ra / ngoài... // TIỀN TƯƠI // tiền tươi đi / từ ngoài vào / trong...

Chỗ ấy  (thơ) 
Mấy thằng choai choai lướt qua / bảo: / Từ chỗ ấy, tao thành đàn ông. // Mấy gã mặt dơi lướt qua / bảo: / Từ chỗ ấy, tao thành nhà thơ // Mấy gã mặt chuột lướt qua...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018