Kornhauser, Julian
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những khó khăn chủ yếu | Nghĩa vụ | Mọi chuyện tuỳ thuộc vào cá nhân | Tự do | Khi anh thấy một đám đông, hãy mau trở về nhà | Một người nào  (thơ) 
Sáu bài thơ của Julian Kornhauser (1946~), nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học nổi tiếng ở Ba Lan. Bài thơ là gì — cái nôi của một ý nghĩ bình thường / một toà lâu đài màu đất son trên ngọn đồi vô hình / một tờ sách héo úa gió hất tung lên... | Thật là đơn giản / làm việc phục vụ người khác và biết giúp đỡ họ / chắp cánh cho giấc mơ của một cậu bé / quì xuống để có thể nghe cái chết rỉ tai... | Con người vừa đạt một thành tích cao hơn / người sử dụng máy nói... | Trong cuốn sổ tay của tôi tôi chỉ / có một trang trắng. / Tôi chỉ còn viết được / một câu thôi... | Khi anh thấy một đám đông, hãy mau mau trở về nhà, / bởi nó sẽ đưa anh tới một quốc gia khói lửa... | tôi còn có một người nào hay tôi bị bỏ lại có một mình / với tôi với những lẩn tránh những uyển ngữ những nỗi sợ của tôi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018