Bachmann, Ingeborg
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Buổi chiều tôi han hỏi mẹ tôi | Chúng ta hãy bước, trái tim trong cát bụi | Điều ấy rất có thể trĩu nặng ý nghĩa | Vong thân | Em còn e ngại  (thơ) 
Buổi chiều tôi han hỏi mẹ tôi / trong thầm kín về âm thanh của những tiếng chuông... | Chúng ta hãy bước, trái tim trong cát bụi, / gần như kiệt lực, đã từ lâu... | Điều ấy rất có thể trĩu nặng ý nghĩa: chúng ta đi qua, / đến mà không hỏi trước, chúng ta rời thế giới... | Trong cây tôi không còn thấy được cây. / Lá cũng chẳng còn những cành giữ chúng lại trong gió. / Trái cây thì dịu ngọt, nhưng chẳng có tình yêu... | Em còn e ngại cột ràng anh vào sợi chỉ hơi thở của em, / khoác lên anh những ngọn cờ xanh của mộng mị... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018