Béart, Guy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[THƠ CỦA CA/NHẠC SĨ] Con lừa | Nước chảy  (thơ) 
Trên chân mi, ta chạy tuột xuống / những lối mòn từ sáng sớm. / Ôi cái đồ lừa, ta cũng là lừa, / Ta với mi chỉ là một... | Cô bé của tôi như dòng nước, cô như dòng nước chảy / Cô trôi đi như một dòng suối, mà bọn trẻ chạy đuổi theo / Hãy chạy đi, chạy mau nếu các bạn có thể / Không bao giờ, không bao giờ các bạn sẽ bắt kịp nó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

[THƠ CỦA CA/NHẠC SĨ] Không còn mai sau  (thơ) 
“Il n’y a plus d’après” của Guy Béart (1930~), do cô ca sĩ “hiện sinh” Juliette Gréco (1927~) trình diễn, là bài ca một thời vang bóng ở Pháp... Không còn mai sau đâu nhé / Ở Saint-Germain-des-Prés / Không còn trưa mốt em ghé / Những trưa hè ấy phai rồi / Chỉ có hôm nay mà thôi... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018