thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lý lịch cái ghế
 
Mầm cây ngoi lên từ đất dung dưỡng
Bởi mật ngọt của mẹ thiên nhiên và
Còn bao khéo léo cần cù mới hình
Thành nên cái ghế chễm chệ vênh váo
Nơi tiền sảnh hãnh tiến trong lớp bọc
Nhung trung tâm cái rốn mọi ngợi ca
Rượu bên trái gái bên phải dung dăng
Dung dẻ rong chơi cái ghế chìm dần
 
Trong cái ghế bị xô lệch dời chỗ
Về cuối phòng phát tiếng rên rỉ nỉ
Non dưới nền gạch bóng thải về nhà
Kho con nhện rú lên cười khanh khách
Con chuột lém lỉnh ỉa lên đó bò
Nghênh ngang rồi làm mồi dần cho giun
Ăn dưới cỏ.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018