thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gởi Đỏ
 
Hắn cầm quyền
Hắn đeo súng và còng số 8
Hắn ngồi trên tiền Đô lẫn tiền Hồ
Hắn bất kể
Ai đói
Ai chết
Hắn cần nêm nhà tù cứng với những tù nhân
Hắn nói tồ tồ to
Hắn vu voa lở mồm long móng
Hắn uống rượu, cười hềnh hệch
Hắng ngủ cười sằng sặc
Hắn trong mơ Hạnh Phúc vẫn kiên định là gã chủ chuồng
Hắn đếm những con heo núc ních đồng chí
Mặc áo đại cán
 
Đoàn người mảnh như dây đi thành một hàng đơn
Về phía chân trời
 
Không có những con heo
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Man | Người  (thơ) 
Free from silly moralising Tyranny / Free from obese Orthodoxies / Free from Manicheanism / Free from Proletariat Stupidity / Free from Fascist Wolves... | Thoát khỏi Chuyên chính rao giảng nhảm / Thoát khỏi Chính thống phì nộn / Thoát khỏi Giáo phái nhị phân / Thoát khỏi Vô sản Trì độn / Thoát khỏi Chó sói Phát xít...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018