thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tự bạch của huyễn
 
 
 

Tự bạch của huyễn

 
Tôi là huyễn
Không cần thiết viết hoa tên tôi
Huyễn chẳng phải tên tôi
Chẳng là gì cả
 
Ấy tuy nhiên
Huyễn đích thực tên tôi
Ai đấy đã nói
Hắn là hư cấu kết tinh con người
 
Hắn lên cao nguyên
B’Lao hay Đà Lạt
Di Linh Liên Nghiã có thể dừng
Quá nhiều nơi quá nhiều nơi như vậy
 
Hắn có thể nhà thơ
Có thể nhà văn
Có thể nhà hoạ
Hắn có thể là nhà gì nữa
 
Nghĩa là hắn có thể là
Nhiều và nhiều nữa
Giống sự hư cấu
Giống tôi là...
 
Nghĩa là huyễn là tôi
Huyễn đúng là tôi
Thảy đều quan trọng
Thảy đều không quan trọng
 
Nàng-không-đẹp-không-xấu-không-quan-trọng
Nàng-đẻ[*]
Nàng đẻ ra cục huyễn là tôi
Nàng đẻ ra hư không đầy trời.
 
Sài Gòn, IV-2014
 
_________________________

[*]Thơ Nguyễn Đức Sơn.

 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018