thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa
 
                           “Ta đi bầu cử tự do
                           Lựa người tài đức ta cho vào hòm.”
 
Từ một lần chúng ta đứng lên CƯỚP CHÍNH QUYỀN thành công
Và lời thề uy danh [tự nhiên] khắc ghi vào sông núi: TUI XIN THỀ
 
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Ba đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Một đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Hai đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Bốn đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Năm đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Sáu đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Bảy đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Tám đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Chín đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Mười đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Mười Một đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) Mười Hai đó nhe...
 
Còn (anh/chị) Mười Ba đó nhe... có chăng lần ấy?
Ai sẽ còn là người được chọn lựa để xin thề?
Có chăng?
Hay chúng ta nhảy vọt qua (anh/chị) Mười Bốn?
 
Đất nước chưa đi đà tập nhảy - mà nhảy vọt!
 
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa (anh/chị) A, B, X, Z... nào đó nhe...
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa mà không cần đọc tiểu sử đó nhe...
 
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa tui đó nhe...
Bao giờ?
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa tui đó nhe...
Hay không bao giờ?
 
Xin thề là tui đã sáng suốt chọn lựa đúng tiêu chí:
BẦU CỬ LÀ CHUYỆN BIẾT RỒI ĐÓ NHE
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018