điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Phạm Công Thiện qua trí nhớ

 

Phạm Công Thiện qua trí nhớ
phác thảo sơn dầu trên giấy bià cứng, 22X22 inches (08.03.2011)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018