điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chặng đàng thánh giá [I- IV- XII- XIV]

 

Chặng đàng thánh giá [I- IV- XII- XIV]
2011, sơn dầu trên bố, 80 x 80cm (bộ 4 tấm)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018