điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
khoả thân [1 & 2]

 

khoả thân [1 & 2]
2013. mực xạ, oil pastel trên giấy, mỗi tấm 20x17cm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018