điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
cảm hứng nhân đọc "rừng, đàn bà, điên loạn" của jacques dournes

 

cảm hứng nhân đọc "rừng, đàn bà, điên loạn" của jacques dournes
photo-based art, 30cmx50cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018