điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“Có những ngày tôi đi dưới bầu trời kẽm gai” [tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989]

 

“Có những ngày tôi đi dưới bầu trời kẽm gai” [tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989]
sơn dầu trên bố, 30x40cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018