điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Đinh Trường Chinh [sinh nhật 7 tháng 5]

 

Chân dung Đinh Trường Chinh [sinh nhật 7 tháng 5]
sơn dầu trên bố, 24"x30" (07/05/2002)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018