điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Black Painting [Tranh Đen] số 98 & 105

 

Black Painting [Tranh Đen] số 98 & 105
Sơn dầu trên bố, 130x110cm (2010-2014); 130x110cm (2013)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018