điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Đang đợi bình minh

 

Đang đợi bình minh
Acrylic on canvas, 20"H x 54"W
những ngày cuối năm 2016 - đầu năm 2017


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018