điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Diễm Châu [I]

 

Chân dung Diễm Châu [I]
Ngày 3 tháng 1, 2007, nhà thơ Hoàng Ngọc Biên gửi bức chân dung này cho Tiền Vệ. Ông cho biết rằng hoạ sĩ Nguyễn Quỳnh đã vẽ bức chân dung này cho tạp chí Trình Bầy nhân một số báo Xuân trước năm 1975. Trong số báo ấy Nguyễn Quỳnh đã vẽ Diễm Châu, Nguyễn Đăng Thường, Nguyễn Nguyên, Hoàng Ngọc Nguyên, Nguyễn Đồng..., còn Hoàng Ngọc Biên vẽ Cao Thanh Tùng, Trần Tuấn Nhậm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018