tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Đính chính "Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]": Vào ngày 21/2/2004, Tiền Vệ đã sơ suất upload nhầm văn bản truyện ngắn "Đuổi bắt" của Hoàng Ngọc-Tuấn vào nội dung của "Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]" của Eve Ensler (do Hoàng Ngọc-Tuấn dịch). Chúng tôi đã phát hiện và upload đúng văn bản. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018