tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Một tấm hình đáng một ngàn chữ  [đối thoại]

 

Ở phương Tây người ta có câu nói rất hay: “A picture is worth a thousand words”. Một tấm hình đáng một ngàn chữ. Nói vậy quả không sai. Mời bà con xem kỹ tấm hình này thì sẽ hiểu nó chứa đựng ý nghĩa gì trong đó. Đây là một cái bích chương to tướng trang trọng treo trước trụ sở công an to tướng ở thủ đô Hà Nội.

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014