tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Phương thật mà chả... thà?  [đối thoại]

 

Vào trang web văn học da thuộc không bơi giếng chiều mưa nọ kia

Bé bự Sương tui thấy có một ông thơ thẩn sính kết án vĩ cầm kia nọ

Kéo giây tơ câm chuyển thanh một bài tiểu luận lăng nhăng nọ kia

Mong hạ bệ trễ nãi một cái chủ nghĩa văn học lừng danh tiếng kia nọ

Khi bị phản hồi kẻ chơi khôn tất nhiên đã có thái độ kẻ cả nọ kia

Nên được độc giả quốc nội mắt chột ngu đần vì thiếu thông tin kia nọ

Cho ngài giáo sư đỉnh cao trí thấp xơi tái một đòn hội chợ no nê nọ kia

Khiến Sương tui ôm bụng phì cười lăn hệt một con điên chẳng kia nọ

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018