tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Phố nhậu nên thơ  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
“Zô … trăm phần trăm”
hắn cụng li       âu yếm        với qui đầu
dậy       tôi       hút thuốc
nhả khói chữ O dưới bẹn
và lắp đít
 
Những chữ O uốn éo xỏ vào nhau
đĩ đực              lập loè          điếu thuốc
góc tối cuối phố
khoác bộ cánh khai mù
 
Cửa hàng thời trang lót
Triumph Vêra lao xao giọng tinh trùng
 
Tất cả đều chưa mua bảo hiểm
chiếc ghế đỏ            ố vàng
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018