tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Lì quá đi!  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
nhanh nữa lên anh
và khẽ thôi...
là vào em rồi đó
anh loay hoay tìm gì trong em mà tìm mãi vậy
khi anh đã đến tận cùng?
 
sao không tự mở cửa em vào đi
cứ đứng ngoài mà gõ?
sao lại bắt em phải dắt anh vào... lớn rồi tự tìm đường mà đi chớ?
anh cứ đi thế này...
thế này...
là vào em rồi đấy
vào và ở luôn trong ấy anh nghe.
đi lẹ lên anh khúc đường này phải thật nhanh mới được
anh lên đỉnh cao kia rồi đưa em theo với
hai ta lên tận cõi trời so với cõi đời có sướng hơn không?
ngắt một cọng cỏ em, mình chơi trò ngoáy tai anh nhé
nghe rào rạo trong đầu có thấy sướng không?
 
không sợ chết hay sao mà cứ vào em mãi vậy?
em có cái miệng to nuốt chửng anh rồi
em có cái miệng to ngấu nghiến anh hoài
ngấu nghiến anh hoài mà anh không chết
lì quá đi!
 
4/1/05

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018