tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Áo giấy  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Khi ấy có một người bước vào, hỏi trống không, sao không có ai cả. Con thạch sùng trên trần nhà ve vẩy đuôi, kêu tạch tạch rồi lên tiếng, chết hết rồi. Con chuột chù mắt hấp hem đang ngồi trên hai chân sau cười chít chít ở giữa mặt bàn nói, làm gì có người, chỉ có ma thôi.

Người đứng giữa cửa ngơ ngác than , chứ ta chẳng phải người sao? Thạch sùng nói, chẳng qua ngươi chưa tin ngươi mặc áo giấy mà thôi. Chuột chù nói, thánh nhân cởi truồng cả, người mặc áo giấy đi theo hết rồi.

Người hỏi, nếu ta không tin mình mặc áo giấy thì sao? Thạch sùng cười sằng sặc, thì ngươi vẫn là người. Chuột chù làm một bãi nước đái giữa mặt bàn, giọng dỉa dói, thì ngươi không có đất chôn đâu.

Thoắt cái không thấy người đâu nữa. Ở chỗ người đứng ban nãy thấy có chiếc áo vải.

(31/3/05)

 

-------------------------------------------

Truyện cực ngắn của cùng một tác giả:

"Vô hậu"

"Vô Cùng Thương Tiếc"

"Tiệc chiêu đãi"

"Nâng cấp"

"Người ngu"

"Đẻ thuê"

"Không bóng"

"Đức Phật và tôi"

"Bồ Tùng Linh và cáo"

"Tiếng mẹ ru"

"Sự im lặng của bầy cừu"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018