tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
chúng nói: “sông có thể cạn, núi có thể mòn...”  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
+ Tặng ngược lại Nguyễn Viện , và các huynh đệ
 
và tôi thấy chúng làm:
       chúng đuổi người đi đường
       chúng không cho người dân cất tiếng nói
       chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
       chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
       chúng bảo chúng ta bị xúi giục
       chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
       chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
       hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.
 
(tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh)
 
       chúng vu khống những người yêu nước là phản động
       chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
       chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
       chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
       chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
       chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
       chúng tóm cổ các nhà báo tự do
       chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
       chúng khủng bố các nhà trí thức
       chúng theo dõi điện thoại, email
       chúng hiếp dâm nhân quyền...
 
và chúng nói tiếp, sau khi làm: “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”
 
18.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018