tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chuyện cổ tích 2009  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chàng lên làm vua và cưới nàng làm hoàng hậu.

Họ sống hạnh phúc đến trọn đời.

Còn thần dân thì khốn khổ khốn nạn đến trọn kiếp.

 

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018