tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
XYZ
Ngậm ngùi Cù Huy Hà Vũ  [đối thoại]

 

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị đưa ra toà về tội dùng 2 bao cao su để chống phá nhà nước.[1]

 

Thành Hồ phố lặng im hơi

Đường khuya khách mỏi lê đôi gót sầu

Bịt bùng thép lưới giăng mau

Anh toan yên ngủ họ chầu chực vây

Lòng anh thẳng tựa cây ngay

Trăm cơn ác mộng về quây gầm giường

Mà anh vẫn cứ bình thường

Ngoài kia súng ống còng đương sắp chờ

Biết mà sao vẫn ngây thơ?

Hận anh họ đã mấy mùa răng đau

Đêm nay họ mới đập đầu

Thương anh rồi sẽ nát nhầu cỏ hoa...

 

_________________________

[1]http://nguyentrongtao.org/2011/03/22/d%e1%bb%9di-ngay-xet-x%e1%bb%ad-va-d%e1%bb%9di-hoa-nha-ts-cu-huy-ha-vu/


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018