tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thuộc về đâu?  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chiều nay trên đường từ phi trường về nhà. Đèn xanh: tôi đạp ga. Đèn đỏ: tôi đạp thắng. Đèn vàng: tôi phân vân chẳng biết nên đạp ga hay thắng, như thể không biết mình đang thuộc về nơi đâu?

 

 

(trả lời câu hỏi của Thận Nhiên vào lúc ba giờ sáng [Friday the 13th] tại nhà Nguyễn Hương. Có anh.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018