tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đông phương hồng, mặt trời đen!  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Mến tặng những người yêu Tổ Quốc Quê Hương đã đang sẽ ký tên vào bản TUYÊN CÁO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC .
 
Riêng tặng các sinh viên và những đồng hương đã tham gia cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội và Sài Gòn đòi Bắc Kinh trả lại ngay lập tức Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam.
 
1.
 
Trí thức Mỹ đã xuống đường chống chiến tranh Việt Nam.
Trí thức Pháp đã biểu tình chống chế độ thuộc địa ở Đông Dương.
Trí thức Anh đã chống Oa-sinh-tơn trong chiến tranh Việt Nam.
 
Trí thức Việt Nam nội và ngoại đang cố hết sức mình.
 
Trong khi Bắc Kinh cưỡng chiếm Tây Tạng
Và trắng trợn xâm lấn lãnh thổ Việt Nam
Trí thức Trung Quốc đã và đang làm gì nhỉ?
 
Nhẩm xà xơi bánh bao?
Đọc Kim Dung và xem Totem Sói?
Chờ coi thế vận hội điền kinh?
 
 
2.
 
Con khủng long của châu Á
Đã mọc thêm đầu thêm chân
Thêm nanh và thêm vuốt
Chễm chệ trên đống vàng đỏ
Khinh thường dư luận quốc tế
Dám hăm doạ cả Giáo Hoàng.
 
Phản đối Nhật Bản hãm hại Nam Kinh
Nhưng chính mình lại lưu manh tráo trở
Ức hiếp láng giềng khiếp nhược hay khiếp sợ
Đài Loan Miến Điện Tây Tạng Việt Nam.
 
 
3.
 
Đả đảo!
Đả đảo!
Đả đảo!
Đông phương hồng!
Mặt trời đen!
Down!
Down!
Down!
 
 
4.
 
Một thằng mao hui nhị tì
Triệu triệu thằng mao con mở mắt hí.
 
 
5.
 
Nếu muốn thiên hạ thôi chửi mắng
Thì phải dẹp ngay cái trò mọi rợ nhố nhăng
Hán Cao Tổ bành trướng thượng tay hạ cẳng
Vạn lý trường niên thói xâm lăng.
 
 
6.
 
Bạn hỏi: Khua chiêng gióng trống
Đánh võ miệng ích lợi gì?
 
Câu hỏi tuy sáng suốt nhưng vị kỉ và dị kì!
 
Xin thưa: Chí ít thì
Cũng thơm mồm những kẻ tay không.
 
London
13.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018