tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
một vở kịch đã kéo màn  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
ngửa mặt nhìn thinh không
ráng cổ họng hét thật to hai tiếng [trời ơi!]
hãy lắng tai nghe [có trời đây, tụi bây muốn gì?]
dân tộc Việt Nam chúng con xin [trời] đuổi lũ [chệt] bắc kinh [ăn cướp] hãy trả Hoàng Sa &Trường Sa lại cho chúng con
[chuyện này ta làm không được]
như vậy dân tộc chúng con phải làm gì?
[dân tộc Việt Nam được mang danh là anh hùng, nếu có gan ra đánh nó rồi chiếm lại!]
bước sang thế kỉ 21 Việt Nam chúng con đã yếu rồi; vũ khí còn thô sơ lắm sợ đánh không thắng nổi đám [bành trướng] này!
[biết vậy thì thôi, nên câm miệng, đừng kêu gào làm gì cho vô ích!]
chúng con xin hỏi [trời] : thằng nào đã ký hiến dâng hai đảo Hoàng & Trường Sa cho lũ China vậy?
[thiên cơ bất khả lậu, hãy tự tìm... mà hiểu!]
chỉ có trời mới biết, dân tộc Việt Nam chúng con làm sao biết được?
[đừng chọc giận ta, chỉ có những thằng ngu mới dám mở miệng, thôi, hãy kéo màn lại là vừa!]
sau cơn mưa trời lại [tối].
 
12/2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018